Barış Ela Gözlü Bir Çocuk Oynasın Bahçemizde

Barış Ela Gözlü Bir Çocuk Oynasın Bahçemizde   Yaşar Kemal, son dönem edebiyatımızın en saygın ‘Kahramanları’ndan biri. Sevginin ve umudun diliyle konuşup yazmasından kaynaklanır onun bu saygınlığı. Ayna olabilmesinden, gözlemlediklerini art niyetten arınmış bir biçimde yansıtabilmesinden kaynaklanır. Yaşadıkça yaşlanan bir can değil; yaşadıkça kök salan, aynı zamanda da diri kalan genç bir fidan o. Hakkında…

O Şiiri Neden Yazdın

Kitap: O Şiiri Neden Yazdın Veysel Çolak İÇİNDEKİLER   Şiir ve Yüzleşme Diyalektik İşleyiş, Diyalektik Bütünlük Bütünsel Güzellik Şiir Üzerine Yazılmış Bütün Yazıları Okumak Direniş Ama Nasıl? Yangın Politik Kimlik, Politik İçerik Türk Şiiri İnsan Eksiklidir! Şair, Şiir, Dil, Eşeylik Hermafrodit İnsanın Şiiri! Sevici, Lezbiyen, Eşcinsel Transseksüel, Transgender, Kısaca “Trans Birey” Biseksüel Dilde Kimse Züppelik…

Kağıttan Gemilerde Yolculuk

Kağıttan Gemilerde Yolculuk

Kağıttan Gemilerde Yolculuk 1. BÖLÜM / OKUDUKÇA Kırmızı Pazartesi’den Sonra Huzur’da Tematik Yapı / Köhnemeyen ihtiyaç: Huzur Tuhaf ve Güzel Bir Kadının Portresi Bahtın Yar Oldu mu Nâzım Sana – (Vera Tulyakova Hikmet / Bahtiyar Ol Nâzım) Mustafa Kutlu’nun ‘Uzun Hikâye’si İslâm Tasavvuf Düşüncesi Işığında Ma’rifetnâme’de Toprak Anlayışı Dili Yalın Bilge Bir Yazarın Kaleminden “Havuz…

Bilgi ve Hikmetin Işığında Yazılmış Bir Kitap: Işık Doğu’dan Gelir

Bilgi ve Hikmetin Işığında Yazılmış Bir Kitap: Işık Doğu’dan Gelir*   Düşünce ve edebiyat tarihimizde önemli köşe taşlarından birisi olan Cemil Meriç 12 Aralık 1916 doğumlu. 1916 insanlığın kan, gözyaşı, salgın hastalıklar, toplu kıyımlar, savaş ve ölümle sınandığı 1. Dünya Savaşı’nın en çetin yıllarından birisi. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde doğan kuşak ne talihsizdir. Bu evrensel…

KÜLTÜR TARİHİNDE ANTAKYA   ANTAKYA VE ANTAKYA TARİHİNDE HABİB-İ NECCAR

KÜLTÜR TARİHİNDE ANTAKYA   ANTAKYA VE ANTAKYA TARİHİNDE HABİB-İ NECCAR   Güler GÜLER     Antakya’ya Hristiyanlığın ilk dönemlerinde tebliğ amacıyla gelen elçiler, Antakya’nın ve akabinde Anadolu’nun Hris-tiyanlaşmasında etkili olmuşlar, ancak tebliğlerinin ilk evrelerinde zulüm ve şiddete duçar olmuşlardır. Tebliğ faaliyeti yürüten ve yolları Antakya’ya düşen elçilerden olan Yahya, Yunus ve Şem’ un, tebliğ faaliyetleri…

Dünya Durulmaz’la Tasavvuf ve Edebiyat Ufkumuza Bir Yolculuk

Dünya Durulmaz’la Tasavvuf ve Edebiyat Ufkumuza Bir Yolculuk   Sadık Yalsızuçanlar, genellikle anlatmaya dayalı edebi türlerde eserler vermeyi tercih eden bir yazar özelliği gösteriyor. Bununla birlikte sanatçının inceleme ve değerlendirme eksenli yazıları da bulunmakta. Dünya Durulmaz, yazarın düşünce ve edebiyat ufkumuzun önemli şahsiyetlerine dair ayrıntıları vurguladığı bir eseri… Dünya Durulmaz’da Sadık Yalsızuçanlar, Pir Sultan Abdal’ın…

Unutulmuş Bir Öykücünün İnceliklerle Dokunmuş Hayatı

Unutulmuş Bir Öykücünün İnceliklerle Dokunmuş Hayatı   Öykü, edebi türler içinde oldukça saygın bir yere sahip. Çağlar boyunca gösterdiği, kendine özgü ve istikrarlı gelişimle bu saygın yeri hak ediyor. İnsanı insana anlatan, insanı insana tanıtan, insanı insana gösteren öykülerle zenginleşir her toplumun edebiyatı. İddiasız bir tavrı vardır öykünün, mütevazı bir edası. Uzun uzun anlatmaz yazar…

Ömürlerin Paha Biçilmezliğine Dair Bir Kitap: Heba

Ömürlerin Paha Biçilmezliğine Dair Bir Kitap: Heba   Hasan Ali Toptaş; son romanında birçok heba edilen, iç içe geçmiş ömrü sorguluyor. Ömür, zihinlerimizde sonsuzmuş duygusu uyandıran ve yekpare olan zamanın içerisinde her canlıya ayrılmış özel yaşama süresidir. Zaman, sonsuz bir nehir gibi akıp gitmekte ısrar etse de her ömür yitip gitmeye mahkûm. Ömürlerimiz aynı zamanda heba…

“Doğu’nun Kraliçesi”ne Sunulan Bir Serenat: Antakyalı Yazılar

“Doğu’nun Kraliçesi”ne Sunulan Bir Serenat: Antakyalı Yazılar

“Doğu’nun Kraliçesi”ne Sunulan Bir Serenat: Antakyalı Yazılar   Şehirler;  onlarca dalına yüzlerce kuşun aynı anda konup aynı anda uçtukları, aynı şarkıyı tek nefes söyledikleri, kimi genç kimi yaşlı ağaçlara benzerler. Sayısız hayat başlamış ve bitmiştir en yenilerinde bile. İllaki bazıları neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Böylesi şehirler; kökleri zaman adlı bereketli toprağın derinliklerine indikçe kendilerine…

Bir Destan Kahramanı Olarak Kuyucaklı Yusuf

Bir Destan Kahramanı Olarak Kuyucaklı Yusuf Kuyucaklı Yusuf Dedikleri Bir Asi Uşak   Kuyucaklı Yusuf bizlere her haliyle mitolojik kahramanları anımsatmaktadır. Neredeyse varoluş tarihimiz kadar köklü olan anlatı geleneğimizde destanların oldukça önemli bir yeri bulunmakta.  İnsan nesli ve onun kurgulama yeteneği varlığını sürdürdüğü müddetçe -eski tarz destanlara benzemese de zihnimizde tasarladığımız yeni eserler- birbirinden destansı…