Gençlerin Yazın Sevdalısı Öğretmeni Semiha Baysal

Gençlerin Yazın Sevdalısı Öğretmeni Semiha Baysal

Gençlerin Yazın Sevdalısı Öğretmeni Semiha Baysal Ön Söz Yazının da diğer düşünsel eylemlerin de başat kaynağı istek, tutku, arzudur (desire). Bu düşünsel (felsefesel) kavramdır. Yine yazın için irdelediğimizde tutku durumuna ulaşılmışsa artık dönüşünüz de dönüşü isteyen de yoktur. Her gününüz, saatiniz yazındır, düşündür. Sonu gelmez. Sonunun neden gelmediği Gılgamış Destanı’ndan bu yana şöyle bir bakıldığında…