KÜLTÜR TARİHİNDE ANTAKYA   ANTAKYA VE ANTAKYA TARİHİNDE HABİB-İ NECCAR

KÜLTÜR TARİHİNDE ANTAKYA   ANTAKYA VE ANTAKYA TARİHİNDE HABİB-İ NECCAR   Güler GÜLER     Antakya’ya Hristiyanlığın ilk dönemlerinde tebliğ amacıyla gelen elçiler, Antakya’nın ve akabinde Anadolu’nun Hris-tiyanlaşmasında etkili olmuşlar, ancak tebliğlerinin ilk evrelerinde zulüm ve şiddete duçar olmuşlardır. Tebliğ faaliyeti yürüten ve yolları Antakya’ya düşen elçilerden olan Yahya, Yunus ve Şem’ un, tebliğ faaliyetleri…