Emine Erbaş’ın İstanbul Annem Kitabından İzlenimler

Toplum, doğa, insan ve sayısız gök cisimleriyle süslü evren; kendilerine dikkat kesilenler için müthiş bir esin kaynağı. Şairler binlerce yıldır birey penceresinden genişleyen daireler halinde, var oluşumuzun ufuklarını izlemekte ve görüp duyumsadıklarını dizelere aktarmakta. Emine Erbaş bu evrensel izleğin 1937 – 2020 yılları arasında, Türkiye gibi şiir açısından zengin bir coğrafyanın bireyi olarak yaşamış;  kendine özgü şiir dilini kurabilmiş bir şair. Erbaş’ın şiirlerinde en belirgin yön, kadın duyarlığıyla oluşturulmuş olmaları. Ondaki duyarlılık anne, İstanbul, çocukluk, aşk, kadın, toplumsal ve evrensel kederler, hüzün, yalnızlık gibi lirik temalar ekseninde biçimleniyor. Lirik ve mitolojik olana yönelen şair, okuruna gerçeklerin yanı sıra büyülü bir atmosfer de sunmakta.