Kadın / Rıza Aslan

Kadın / Rıza Aslan Kitaptan bir bölüm (…) Ya düşünürler ne diyor:   Aristo, Erkek için kadın, efendi için köle gibidir.   Sokrat, Ateş taşıyan bir kadın görmüş ve onun için şöyle demişti:   “Ateş, ateşi taşıyor. Taşıyan taşınandan daha kötüdür.”   “Kadın musibetlerin kaynağı, hataların aslı, cehennemin kapısıdır.”   Eflatun,   “Şu kadınlar önceleri…