Bilgi ve Hikmetin Işığında Yazılmış Bir Kitap: Işık Doğu’dan Gelir

Bilgi ve Hikmetin Işığında Yazılmış Bir Kitap: Işık Doğu’dan Gelir*   Düşünce ve edebiyat tarihimizde önemli köşe taşlarından birisi olan Cemil Meriç 12 Aralık 1916 doğumlu. 1916 insanlığın kan, gözyaşı, salgın hastalıklar, toplu kıyımlar, savaş ve ölümle sınandığı 1. Dünya Savaşı’nın en çetin yıllarından birisi. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde doğan kuşak ne talihsizdir. Bu evrensel…