Hilmi Yavuz’un Lirik Defterler’inin Her Bir Sayfası

Hilmi Yavuz’un Lirik Defterler’inin Her Bir Sayfası Reel olan ve reelin ötesindeki evren sonsuz olasılıklardan ibaret. İnsan soyu parçası olduğu bütünün üzerine sayısız düşünceler üretmiş ve üretecek. Hilmi Yavuz, işte tüm bu düşüncelerden haberdar ve onların en ince detaylarına ermiş bir kalem. Tercihini lirik-olandan yana kullansa da yazdığı her satırda -elbette her dizede de- hikemi…

Sait Faik’in Mahkeme Kapısı’ndan Yansıyan İnsanlık Manzaraları

Sait Faik’in Mahkeme Kapısı’ndan Yansıyan İnsanlık Manzaraları Sait Faik, insana dair her ayrıntıya kulak kabartan, dikkat kesilen bir kalem. Bu nedenle yolunun Mahkeme Kapısı’na uğraması da çok doğal. Unutmamalıyız ki mahkeme kapıları dünya serüvenimizin önemli duraklarındandır. Beşeri adalet; mahkemelerde zaman zaman iyi niyet, bazen üstün körülük ve bazen de küçük çıkar hesaplarıyla fakat her zaman…

Yedinci Gün’e Uyanmak

Yedinci Gün’e Uyanmak “Uyur idik uyardılar, diriye saydılar bizi,” diyor Pir Sultan Abdal. Uyku ve uyanıklık, can sahibi her varlığın müthiş bir devri daimle yaşadığı iki hâl. Ya uyuyoruz şu sönen gölgelenen âlemde ya uyanığız. Hangi halde daha diriyiz, bilinmez. İhsan Oktay Anar’ın ‘Yedinci Gün’ isimli eserinin zihnimde canlandırdığı ilk imge -aslında hakikate ‘uyanmak’ eylemimiz…

O Şiiri Neden Yazdın

O Şiiri Neden Yazdın

O Şiiri Neden Yazdın Veysel Çolak   “O Şiiri Neden Yazdın?” sorusu, şiir sanatı bakımından son derece önemli. Bu soru, yazdığı şiirin şimdisini ve geleceğini belirleyecek açılımlar sunacaktır şaire. Yazdığı şiirin bilincinde olmasını sağlayacaktır. “O şiiri neden yazdın?” sorusunun olumsuzlayıcı bir anlamı da var. Neden yazıldığı belli olmayan, hem içerik hem de estetik bakımdan hiçbir…

Barış Ela Gözlü Bir Çocuk Oynasın Bahçemizde

Barış Ela Gözlü Bir Çocuk Oynasın Bahçemizde   Yaşar Kemal, son dönem edebiyatımızın en saygın ‘Kahramanları’ndan biri. Sevginin ve umudun diliyle konuşup yazmasından kaynaklanır onun bu saygınlığı. Ayna olabilmesinden, gözlemlediklerini art niyetten arınmış bir biçimde yansıtabilmesinden kaynaklanır. Yaşadıkça yaşlanan bir can değil; yaşadıkça kök salan, aynı zamanda da diri kalan genç bir fidan o. Hakkında…

O Şiiri Neden Yazdın

Kitap: O Şiiri Neden Yazdın Veysel Çolak İÇİNDEKİLER   Şiir ve Yüzleşme Diyalektik İşleyiş, Diyalektik Bütünlük Bütünsel Güzellik Şiir Üzerine Yazılmış Bütün Yazıları Okumak Direniş Ama Nasıl? Yangın Politik Kimlik, Politik İçerik Türk Şiiri İnsan Eksiklidir! Şair, Şiir, Dil, Eşeylik Hermafrodit İnsanın Şiiri! Sevici, Lezbiyen, Eşcinsel Transseksüel, Transgender, Kısaca “Trans Birey” Biseksüel Dilde Kimse Züppelik…

Kağıttan Gemilerde Yolculuk

Kağıttan Gemilerde Yolculuk

Kağıttan Gemilerde Yolculuk 1. BÖLÜM / OKUDUKÇA Kırmızı Pazartesi’den Sonra Huzur’da Tematik Yapı / Köhnemeyen ihtiyaç: Huzur Tuhaf ve Güzel Bir Kadının Portresi Bahtın Yar Oldu mu Nâzım Sana – (Vera Tulyakova Hikmet / Bahtiyar Ol Nâzım) Mustafa Kutlu’nun ‘Uzun Hikâye’si İslâm Tasavvuf Düşüncesi Işığında Ma’rifetnâme’de Toprak Anlayışı Dili Yalın Bilge Bir Yazarın Kaleminden “Havuz…

Bilgi ve Hikmetin Işığında Yazılmış Bir Kitap: Işık Doğu’dan Gelir

Bilgi ve Hikmetin Işığında Yazılmış Bir Kitap: Işık Doğu’dan Gelir*   Düşünce ve edebiyat tarihimizde önemli köşe taşlarından birisi olan Cemil Meriç 12 Aralık 1916 doğumlu. 1916 insanlığın kan, gözyaşı, salgın hastalıklar, toplu kıyımlar, savaş ve ölümle sınandığı 1. Dünya Savaşı’nın en çetin yıllarından birisi. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde doğan kuşak ne talihsizdir. Bu evrensel…

KÜLTÜR TARİHİNDE ANTAKYA   ANTAKYA VE ANTAKYA TARİHİNDE HABİB-İ NECCAR

KÜLTÜR TARİHİNDE ANTAKYA   ANTAKYA VE ANTAKYA TARİHİNDE HABİB-İ NECCAR   Güler GÜLER     Antakya’ya Hristiyanlığın ilk dönemlerinde tebliğ amacıyla gelen elçiler, Antakya’nın ve akabinde Anadolu’nun Hris-tiyanlaşmasında etkili olmuşlar, ancak tebliğlerinin ilk evrelerinde zulüm ve şiddete duçar olmuşlardır. Tebliğ faaliyeti yürüten ve yolları Antakya’ya düşen elçilerden olan Yahya, Yunus ve Şem’ un, tebliğ faaliyetleri…

Dünya Durulmaz’la Tasavvuf ve Edebiyat Ufkumuza Bir Yolculuk

Dünya Durulmaz’la Tasavvuf ve Edebiyat Ufkumuza Bir Yolculuk   Sadık Yalsızuçanlar, genellikle anlatmaya dayalı edebi türlerde eserler vermeyi tercih eden bir yazar özelliği gösteriyor. Bununla birlikte sanatçının inceleme ve değerlendirme eksenli yazıları da bulunmakta. Dünya Durulmaz, yazarın düşünce ve edebiyat ufkumuzun önemli şahsiyetlerine dair ayrıntıları vurguladığı bir eseri… Dünya Durulmaz’da Sadık Yalsızuçanlar, Pir Sultan Abdal’ın…